Tapper Zukie - Raggy Joey Boy

£8.74

(£10.49 Incl VAT)

Kingston Sounds

a1. Tapper Zukie - Women Ah No Me Trouble

a2. Tapper Zukie - Raggy Joey Boy

a3. Tapper Zukie - Natty Princess

a4. Tapper Zukie - Jailhouse Rock

b1. Tapper Zukie - Manners & Respect

b2. Tapper Zukie - Believe Me Baby

b3. Tapper Zukie - Reggae

b4. Tapper Zukie - Mr Bubbler

b5. Tapper Zukie - Mr. Finnigan