Okzharp & Samrai - Gated

£6.66

(£7.99 Incl VAT)

Keysound Recordings

a1. Okzharp & Samrai - I Know (Gated Vocal)

a2. Okzharp & Samrai - Woza Uzova (Gated Vocal)

a3. Okzharp & Samrai - Body Deh (Gated Vocal)

b1. Okzharp & Samrai - Gated (Instrumental)

b2. Okzharp & Samrai - Gated (Woza Uzova Instrumental)